/
/
/
MULTY / SUB OBJECT (Çoklu / Alt Obje) KAPLAMA
MULTY / SUB OBJECT (Çoklu / Alt Obje) KAPLAMA
    MULTY/SUB OBJECT (Çoklu/Alt Obje) KAPLAMA
   
1.TANITIM
    3ds Max programı objenin her yüzeyine bir malzeme numarası verir ve bu yüzeylere kaplanacak malzemeler tek slotla yapılabilir. Kısaca aynı slotta birden fazla malzeme oluşturulur.
    Çoklu kaplama yapmak için aşağıdaki sıra takip edilir:
    1. Obje oluşturulur
(Şekil 1). 
    2. Material Editor  (Malzeme Editörü) açılır ve boş bir slot seçilir.


       Şekil 1:Kaplanacak obje                             Şekil 2:Standard malzemeler

    3. Standard   düğmesine tıklanır.
    4. Material/Map Browser panelinden Materials ►Standard üzerine tıklanır ve malzemeler listelenir
(Şekil 2). Multi/Sub Object düğmesine çift tıklanarak slota yerleştirilir ve Replace Material isimli diyalog kutusu görüntülenir (Şekil 3). Burada iki seçenek sunulur. Bunlardan biri seçilir OK düğmesine tıklanır. 
       ♦ Discard old material?
(Eski malzeme devre dışı bırakılsın mı?)
       ♦ Keep old material  as sub-material? (Eski malzeme, alt malzeme olarak tutulsun mu?)

 
                  Şekil 3:Diyalog kutusu                               Şekil 4: Malzeme kanalları

    5. Multi/Sub-Object Basic Parameters (Çoklu/Temel Alt Obje Parametreleri) menüsü ekrana gelir (Şekil 4). Default olarak 10 malzeme kanalı bulunmaktadır. Menü üzerinde aşağıdaki düzenlemeler yapılır:
       ♦ Set Number düğmesiyle kanal sayısı ihtiyaca göre ayarlanır. Biz kutunun yüzey sayısı 6’ ya göre ayarlayalım. Set Number düğmesine tıklandığında  Set Number of Materials isimli diyalog kutusu görüntülenir
(Şekil 5). Number of Materials kısmına 6 yazalım ve OK düğmesine tıklayalım. Kanal sayısı 6’ya düşecektir.

  
                         Şekil 5:Kanal sayısı ayarlama                                 Şekil 6:Slot

      ♦ Add düğmesine tıklanırsa kanal sayısı artırılır.
      ♦ Delete düğmesine tıklanırsa en alttaki kanal silinir.
      ♦ ID  sütununda malzeme kimlik numarası yazılıdır.
      ♦ Name kısmına malzemenin ismi yazılabilir. Şart değildir.
      ♦ Sub-Material sütunundaki düğmelere tıklanarak malzeme atanır.
      ♦ Renk kutularına  tıklanarak renk atanabilir.
      ♦ On/Off  onay kutusu işaretlenerek kanal aktif yapılır. İşaret kaldırılırsa pasif olur.

    2.KANALLARA MALZEME ATAMA
    Kanallara malzeme atamak için aşağıdaki yol takip edilir:
    1. Kanallara malzeme atamak için Material #25 [Standard] düğmesine tıklanır. Daha önce anlatılan menüler karşımıza gelir. Diffuse’ ın yanındaki düğmeye tıklanarak veya diğer yollardan malzemeye ulaşılır ve atanır.
    2. Birinci kanala malzeme atandıktan sonra  diğer kanallara tekrar geri dönmek için Go to Parent    düğmesine tıklanır. Bu şekilde diğer kanallara da malzeme atanır. Atanan malzemeler seçili slotta görüntülenir
(Şekil  6). 
    3. Slottaki malzemeler seçili obje üzerine   düğmesine tıklanarak çoklu malzeme ataması yapılır (Şekil 7).

 
                Şekil  7:Çoklu malzeme kaplaması

 

SPONSORLAR