/
/
/
MIX MAP (Malzemeleri Karıştırma)
MIX MAP (Malzemeleri Karıştırma)
   MIX MAP (Malzemeleri Karıştırma)
    İki malzemeyi istenilen oranlarda karıştırmak için kullanılır.
    Malzemeleri karıştırmak için aşağıdaki yol takip edilir:
    1. Obje oluşturulur ve seçilir.

  
      Şekil  1:”Mix Parameters” menüsü                            Şekil 2: 1. malzeme                      

    2. Material Editor çalıştırılır boş bir slot seçilir. Maps menüsünden Diffuse Color’ un karşısındaki None düğmesine tıklanır.
    3. Material/Map Browser panelinden Maps ►Standard ►Mix seçilir ve OK düğmesine tıklanarak slota atanır.
    4. Slotların hemen altında Mix Parameters menüsü yerleşir
(Şekil 1). Menüde aşağıdaki işlemler yapılır:
       ♦ Color # 1 kısmındaki renk kutusundan renk seçilebilir. None yazılı düğmeye tıklanarak birinci malzeme atanır
(Şekil 2).
   
                   Şekil 3: 2. malzeme                                    Şekil 4:Karışık malzeme       

       ♦  Color # 2 kısmındaki renk kutusundan da renk seçilebilir. None yazılı düğmeye tıklanarak ikinci malzeme atanır (Şekil 3).
       ♦  Mix Amount (Karıştırma Miktarı) kısmına 50 yazalım ve   düğmesine tıklayarak işlemi bitirelim (Şekil 4). Buraya yazılan yüzde değeri ikinci malzemeyi etkiler. Mixing curve bölümün de Upper ve Lower  kısımlarına değerler yazılarak da aynı işlem yapılır. Şekil 5’ te başka bir örnek   görülmektedir.

   
                                                Şekil  5:Örnek çalışma

SPONSORLAR