/
/
/
“DENİZ” ÇİZİMİ
“DENİZ” ÇİZİMİ
   "DENİZ" ÇİZİMİ
    Deniz çizimi için aşağıdaki sıra takip edilir:
    1. Çizime başlamadan önce Reset komutuyla ekran sıfırlanmalı ve Customize ►Units Setup… komutuyla birim sistemleri daha önce anlatıldığı gibi cm’ ye ayarlanmalıdır. DENİZ ÇİZİMİ ismi verilerek sabit diske (HD)  kaydedilmelidir.
    2. Perspective ekranında Plane komutuyla
Şekil 1’ deki parametrik ölçülerde bir düzlem oluşturalım (Şekil 2).

  
       Şekil  1:Parametreler                                    Şekil  2:Deniz için düzlem

    3. Düzleme deniz dalgası gibi şekil vermek için deniz objesi seçilir. Modify►Modifier List►Noise değiştirici komutuna ulaşılır. Ekranın sağ tarafına Parameters bölümü yerleşir (Şekil 3) ve aşağıdaki düzenlemeler yapılır:
      ♦ Noise alt bölümünde Scale
(Ölçek) kısmına 20 değerini yazalım. Seed kısmına her sayı girişte dalganın yönü değişir.
      ♦ Strength alt bölümünde Z kısmına dalga yüksekliği için 35 değeri girilir. X ve Y kısımlarına da değerler yazılarak değişik deniz objesi elde edilir.
Şekil 4’ de deniz objesi görülmektedir.
      ♦ Animation alt bölümündeki Animation Noise işaretlenirse Play   düğmesine tıklandığında deniz yüzeyi hareketli görünür.

 
        Şekil 3:Parametreler                                        Şekil  4:Deniz

    4. Deniz objesini su malzemesiyle kaplayalım ve Move komutuyla taşıyarak ekranın alt kısmına yerleştirelim.
    5. Ekranın arka planına bir gökyüzü ekleyelim ve Render çıkışı alalım. Sonuç 
Şekil  5’ deki gibi olacaktır. 


        Şekil  5:Perspective ekranında deniz ve arka plan

 

SPONSORLAR