/
/
/
“KAYA (Taş)” ÇİZİMİ
“KAYA (Taş)” ÇİZİMİ
  "KAYA (Taş)" ÇİZİMİ
    Kaya çizimi için aşağıdaki sıra takip edilir:
    1. Çizime başlamadan önce Reset komutuyla ekran sıfırlanmalı ve Customize Units Setup… komutuyla birim sistemleri daha önce anlatıldığı gibi cm’ ye ayarlanmalıdır. KAYA ÇİZİMİ ismi verilerek sabit diske (HD)  kaydedilmelidir.
    2. Ekrana Sphere (Küre) komutuyla
Şekil 1’ deki parametreler de bir küre çizelim (Şekil 2).
    3. Küreye dalgalı şekil vermek için küre objesi seçilir. Modify Modifier List Noise değiştiricisine ulaşılır. Ekranın sağ tarafına Parameters bölümü yerleşir (Şekil 3) ve aşağıdaki düzenlemeler yapılır.
      ♦ Noise alt bölümünde Scale
(Ölçek) kısmına 15 değerini yazalım. Seed kısmına her sayı girişte dalganın yönü değişir.


       Şekil  1:Parametreler                       Şekil 2:Küre                         Şekil 3:Parametreler

      ♦ Strength alt bölümünde dalga yükseklikleri için  X=20,  Y=10 ve Z=20  cm değerleri yazılarak değişik kaya objesi elde edilir  (Şekil 4).
    4. Scale  komutuyla eksenlerden çekiştirilerek değişik tiplerde kaya elde edilir (Şekil 5). Kaya rengine uygun gri renklerden biriyle rengi değiştirilir.

 
                    Şekil 4:Kaya                                  Şekil  5:Kayanın değişik şekli

 

SPONSORLAR