/
/
/
MALZEME DÜZENLEME MENÜLERİ-1
MALZEME DÜZENLEME MENÜLERİ-1
   MALZEME DÜZENLEME MENÜLERİ-1
   
1.“SHADER  BASIC  PARAMETERS”  MENÜSÜ
     Bu menü de (Şekil 1)  standart malzemelerin ayrıntılarının seçilmesi ve bazı ilave kontrollerle malzemelerin  görüntüleme şekilleri seçilir.

  
              Şekil 1:”Shader Basic Parameters” menüsü                 Şekil 2:Tel kafes

    1. Shader kısmından    ışığın, malzemeyi etkileme tipi seçilir.
    2. Wire işaretlendiğinde obje tel kafes halini alır yüzeyler görünmez
(Şekil  2).
    3. 2-Sided  işaretlendiğinde kalınlığı olmayan yüzeylerin 2 tarafı da aynı şekilde kaplama yapılır.
    4. Faceted işaretlendiğinde eğri yüzeyli objelerin yüzeyleri düz olarak görünür
(Şekil 3) .
    5. Face Map işaretlendiğinde malzeme her yüzeye ayrı ayrı kaplanır (Şekil 4 ve Şekil 5). Eğrisel yüzeylerde kenar sayısı ve segment sayıları ayarlanmalıdır.

  
   Şekil 3:Düz yüzeyler     Şekil 4:Kaplanmış yüzeyler           Şekil  5:Örnek parça

   2.“BLINN BASIC PARAMETERS” MENÜSÜ
    Bu menüde malzemelerin veya objelerin  rengi, parlaklığı, şeffaflığı gibi  temel bilgiler tanımlanabildiği gibi objelere program dışından veya içinden resim formatında kaplamalar atanabilir (Şekil 6). Menüde aşağıdaki düzenlemeler yapılır:
    1. Diffuse, malzemenin ana rengini ve kaplamasını belirler. Renk kutusuna  tıklanarak renk seçilir. Küçük kare düğmeye (None)   tıklanarak objelere malzeme atanır.
    2. Ambient, objenin karanlıkta kalan kısmının rengidir. Diffuse rengiyle aynıdır.  düğmesine tıklanarak kilit açılır ve Ambient rengi bağımsız yapılır.  düğmesine tıklanarak kilit açılır ve Ambient için malzeme
atama düğmesi aktif olur.
    3. Specular kısmındaki renk kutusundan ışığın obje üzerinde parlama rengi seçilir. Küçük kare düğmeye tıklanarak malzeme atanır.

  
     Şekil 6:”Blinn Basic Parameters” menüsü               Şekil 7:Objenin saydamlığı 

    4. Specular Highlights bölümünde ışığın  ne kadar parlayacağı ayarlanır. 
      ♦ Specular Level kısmından parlamanın şiddeti ayarlanır ve sağ taraftaki kutuda grafik olarak gösterilir.
      ♦ Glossiness kısmında parlamanın genişliği ayarlanır ve objenin bir bölümü parlak olur.
      ♦ Soften kısmına girilen değerle parlayan bölge ile parlamayan bölge arasında yumuşak geçiş yapar.
    5. Opacity  kısmında  değer azaltılarak objeye saydamlık kazandırılır ve arkada kalan objeler görünür duruma getirilir. 100 değeri saydamlık yok demektir.
Şekil 7’ de saydamlık hem slotta hem objede görülmektedir.
    6. Self-Illumination bölümünde kontrol kutusu işaretlenerek renk seçilir  ve parçanın kendisine ışık kaynağı özelliği verilir. Karanlıkta kalan Ambient yüzeyleri de aydınlanır. Renkleri deneyerek görünüz.

   3.“EXTENDED PARAMETERS (Genişletilmiş Parametreler)” MENÜSÜ
    Extended Transparency bölümünde (Şekil 8) daha etkili ve farklı  saydam malzemeler oluşturulabilir.
    1. Advanced Transparency bölümünde ayar yapabilmek için Blinn Basic Parameters bölümündeki Opacity değeri düşük olmalıdır ve bölümde aşağıdaki düzenlemeler yapılır:
      ♦ Fallof kısmında In seçeneği seçilirse saydamlık dışarıdan içeri doğru yapılır.
      ♦ Out  seçeneği seçilirse saydamlık içeriden dışarıya doğru yapılır.
      ♦ Amt kısmına değerler girilerek malzemelere saydamlık derecesi ayarlanır.
      ♦ Type seçeneğini değiştirerek farklı şekillerde saydamlık etkisi verilebilir.
      ♦ Index of Refraction  kısmına ışığın kırılmasıyla ilgili değerler yazılır.
     2. Wire bölümünde objelerin tel kafes görünümüne kalınlık verilir. Shader Basic Parameters menüsündeki Wire işaretli olması gerekir
(Şekil 9).

  
           Şekil  8:”Extended Parameters” menüsü                            Şekil 9:Tel kafes

   4.“MAPS (Kaplamalar)” MENÜSÜ
    Maps menüsünde  (Şekil 10) dışarıdan alınan malzemeler ve program içindeki prosedürel malzemeler  parça üzerine kaplanabilir. Kabartma yapılabilir, saydamlığı ayarlanabilir. Objelere yansıma özelliği verilebilir.
    Çok sayıda kanal vardır. Bu kanalların aktif olması için sol taraftaki onay kutularının işaretli olması gerekir. Amount
(Miktar) kısmındaki sayılar değiştirilerek kanalın etkisi değiştirilir. Kanalların karşısındaki None düğmesine tıklanarak kaplamalara ve malzemelere ulaşılır.  
      ♦ Ambient Color 
(Karanlık Bölge Rengi)
      ♦ Diffuse Color  (Objenin Ana Rengi)
      ♦ Specular Color  (Parlaklık Rengi)
      ♦ Specular Level  (Parlaklık Seviyesi)
      ♦ Glossiness (Parlaklık Alanı)
      ♦ Self-Illumination (Kendinden Aydınlanma)
      ♦ Opacity (Saydamlık-Geçirgenlik)
      ♦ Filter Color (Renk Filtresi)
      ♦ Bump (Kabartma)
      ♦ Reflection (Yansıma)
      ♦ Refraction (Kırılma)
      ♦ Displacement (Yerleştirme)

 
                    Şekil 10: Maps menüsü

SPONSORLAR