/
/
/
FLAT MIRROR (Düz Ayna)
FLAT MIRROR (Düz Ayna)
   FLAT MIRROR (Düz Ayna)
    Bir objeye ayna özelliği vermek için aşağıdaki yol takip edilir:
    1. Önce ayna olacak obje çizilir. Biz burada ayna için Front düzleminde 100x150 cm ölçülerinde Plane komut aracıyla bir düzlem ve Rectangle aracıyla düzlemin dışına bir dikdörtgen çizelim. Sweep komutuyla düzlemin çevresine bir çerçeve oluşturalım
(Şekil  1).  

 
        Şekil 1:Ayna olacak objeler                                       Şekil 2:Ayna

    2. Plane objesi seçilir ve klavyeden M harfine basarak Material Editor (Malzeme Editörü) açılır ve Diffuse ana rengi siyah yapılıp obje üzerine atanır.
    3.  MapsReflection kanalından  None düğmesine tıklanır.
    4. Material/Map Browser panelinden  MapsStandard grubu altında bulunan Flat Mirror
(Düz Ayna) üzerine çift tıklanarak seçili slota atanır.
    5. Flat Mirror parameters kısmından Apply to Faces With ID işaretlenir ve gerekiyorsa seçilen yüzeyin malzeme numarası girilir. Bu çizimde gerekmedi.
    6. Render  yapılarak sonuç görülür
(Şekil 2).
    Not: Ayna yapmanın başka yolarlıda var. Bunlar ileride anlatılacaktır.
 

SPONSORLAR