/
/
/
EDIT MESH ve EDITABLE POLY İLE YÜZEYLERİ KAPLAMA
EDIT MESH ve EDITABLE POLY İLE YÜZEYLERİ KAPLAMA
   YÜZEYLERİ KAPLAMA

   1."EDIT  MESH" İLE YÜZEY KAPLAMA
    Objelerin yüzeylerini ayrı ayrı ID numarasına gerek kalmadan kaplamak için Edit Mesh ve Edit Poly değiştiricileri kullanılır. Yüzeyleri ayrı ayrı kaplamak için aşağıdaki yol takip edilir.
    1. Obje oluşturulur ve seçilir

    2. ModifyModifier List Edit Mesh değiştiricisi seçilir. Polygon alt objesi aktif yapılır. Ctrl tuşu basılı tutularak objenin en üst yüzeyleri seçilir ve seçili durumda bırakılır
(Şekil 1).

 
               Şekil  1:Kaplanacak yüzeyler                        Şekil 2:Kaplanmış yüzeyler

    3. Material Editor (Malzeme Editörü) açılır ve boş bir slot seçilir. Uygun malzemeye ulaşılır ve slota atanır.   düğmesine tıklanarak malzeme seçilen yüzeye aktarılır (Şekil 2).
    4. Diğer yüzeylerde aynı yöntemle seçilir ve kaplanır (Şekil 3).

 
Şekil 3:Yüzeyleri ayrı kaplanmış obje                 Şekil  4:”Convert To”  menüsü

   2."EDITABLE  POLY"  İLE YÜZEY KAPLAMA
    Editable Poly ile yüzey kaplamak için aşağıdaki yol takip edilir:
    1. Obje seçilir ve sağ tuş yapılır. Ekranda oluşan dörtlü menünün sağ alt köşesinde yer alan Convert To Convert to Editable Poly üzerine tıklanır
(Şekil  4). 
    2. Parametreleri ekranın sağ tarafına Modifier List’ in altına yerleşir. Polygon alt objesi seçilir. Edit Mesh’ de anlatılan kurallara uyularak yüzeyler ayrı ayrı kaplanır.

   3.“UVW MAP” İLE KAPLAMA KOORDİNATLARINI DÜZENLEME
    Hatları düzgün olmayan objeler, dışarıdan alınan malzemelerle kaplandığı zaman düzgün görünmeyebilirler. Düzgün görünmesi için UVW Map değiştiricisi uygulanarak koordinatları düzenlenir. Bu işlem için aşağıdaki sıra takip edilir:
    1. Önce obje kaplanır
(Şekil 5). Şekilde, objenin kaplaması görülmemektedir.
    2. Modify Modifier List UVW Map üzerine tıklanır ve kaplama obje üzerinde görünür  
(Şekil 6).

 
   Şekil 5:Kaplaması görünmeyen obje             Şekil 6:UVW Map ile kaplanmış obje

   3. Ekranın sağ tarafına yerleşen UVW Mapping menüsünün Parameters bölümünün Mapping alt bölümünde (Şekil 7) aşağıdaki düzenlemeler yapılır:
     ♦ Objenin şekline uygun olarak Planar, Box gibi seneklerden biri seçilir.
     ♦ Her seçeneğin kendine ait gizmosu görüntülenir ve büyüklüğü Lenght
(Uzunluk), Width (Genişlik, Height (Yükseklik) kısımlarından ayarlanır.
     ♦ Diğer alt bölümlerin sonuçlarını deneyerek görünüz.
       > Planar 
(Düzlemsel)
       > Cylindrical  (Silindirik)
       > Spherical (Küresel)
       > Shrink Wrap (Küçülme Etkisi)
       > Box (Kutu-Prizmatik)
       > Face (Yüzey)
       > XYZ to UVW (XYZ’ den UVW’ ye)
       > U, V, W Tile kısımlarına X, Y, Z eksenleri yönünde malzemenin çoğaltılma miktarı girilir.


                   Şekil  7:”Mapping” alt bölümü

SPONSORLAR