/
/
/
AFFECT REGION (Bölge Etkileme)
AFFECT REGION (Bölge Etkileme)
  AFFECT REGION (Bölge Etkileme)
    1.TANITIM
    Yüzey modelleme komut aracıdır. Yüzeyler üzerinde şişkinlik ve çöküntü oluşturmak için kullanılır. Objelerin köşe noktalarından işlem yapar. 2 boyut yüzeylerle 3 boyut objelere uygulanabilir.
    Komut aracına aşağıdaki yollardan girilir:
    ♦ Modify   ►Modifier List ►Object − Space Modifiers ► Affect Region

    ♦ Modifiers menu ►Parametric DeformersAffect Region

    2.BÖLGE  ETKİLEME
    Bölge etkilemek için aşağıdaki yol takip edilir:
    1. Obje oluşturulur ve segment sayısı yüksek tutulur. Geometry  ►Standart Primitives objelerinden  Plane komutuyla Length=150, Width=150 ve her iki tarafa segment sayıları 30 olan bir düzlem çizelim ve üzerine tıklayarak seçelim
(Şekil 1).

  
     Şekil 1:Düzlem ve segmentleri                                 Şekil 2:Parametreler

    2. Affect Region komutu çalıştırılır. Komut panelinin altındaki Parameters  bölümünde (Şekil 2)  Falloff değeri değiştirilerek etkilenen alanın büyüklüğü ayarlanır (Şekil 3).
    3. Pinch değerini −2 gibi negatif aldığımızda en üst bölgede çöküntü meydana gelir ve objenin yüksekliği artar (Şekil 4). Pinch değerini 1 gibi pozitif aldığımızda tepe noktası sabit kalır ve yukarıdan aşağıya doğru incelme meydana gelir.

 
                Şekil 3:Etkilenen alan                                         Şekil 4:Çöküntü

    4. Bubble değeri −1,5 gibi negatif  alındığında tabanda çöküntü meydana gelir (Şekil 5). Burada Pinch değeri 0 (sıfır) alınmıştır. Bubble değeri 0,5 gibi pozitif alındığında şeklin alt tarafı dışarıya doğru genişler.
    5.
Şekil 6’ da Affect Region aracının silindire uygulanmış durumu görülmektedir. 3D objelerde alt yüzeyin etkilenmesi istenmiyorsa Parameters  bölümündeki Ignore Back Facing işaretlenmelidir. Silindir oluşturulurken segment sayıları yüksek tutulur.

    
           Şekil 5:Alt tarafta çöküntü                             Şekil 6:Silindirdeki etki    

         

SPONSORLAR