/
/
/
SKEW (Eğme − Bükme)
SKEW (Eğme − Bükme)
   SKEW (Eğme-Bükme)
   
1.TANITIM
    Skew komutu, objelerin belirlenen eksene göre eğilmesini sağlar. Limit değerleri verilerek herhangi bir kesitten itibaren eğme yapılabilir.  Komuta aşağıdaki yollardan girilir:
    ♦ Modify panel  ►Modifier List ► Object − Space Modifiers►Skew

    ♦  Modifiers menu ► Parametric Deformers ►Skew

   2.OBJELERİ  EĞME
    Objeleri eğmek için aşağıdaki yol takip edilir:
    1. Obje oluşturulur ve seçilir. Box komutuyla
Şekil  1’ de gösterilen ölçülerde bir kutu (prizma) oluşturalım (Şekil 2).
    2. Eksen takımını objenin tam merkezine taşıyalım. Bunun için işlem sırası:
      ♦  Hierarchy  düğmesine tıklanır. Görüntülenen açılır menüden Pivot sekmesi üzerine tıklanır.
      ♦   Adjust Pivot  bölümünden sırayla Affect Pivot Only ve Center to Object düğmelerine tıklanır.  Tekrar  Pivot sekmesi üzerine tıklanarak eksen takımı objenin tam merkezine yerleşir ve kalıcı hale gelir
(Şekil 3). Ayrıca eksen takımı Move komutuyla istenilen yere ölçülü taşınabilir.

    
       Şekil  1:Parametreler              Şekil  2:Kutu                  Şekil 3:Eksenler

    3.Skew  komutunu çalıştıralım. Ekranın sağ tarafına yerleşen Parameters bölümünde (Şekil  4) aşağıdaki düzenlemeler yapılır:
       ♦  Skew  alt bölümünde Amount
(Miktar) kısmına bükülme değeri, Direction kısmına yön için açı değeri girilir.
       ♦ Skew Axis alt bölümünden eğme ekseni seçilir.
       ♦  Limits alt bölümünde Limits Effect onay kutusu  işaretlenir. Upper Limit
(Üst Limit), Lower Limit  (Alt  Limit) kısımlarına değer girilirse pivot merkezine göre eğme yapılır (Şekil 5).

    
      Şekil  4:Parametreler         Şekil 5:Eğme işlemi     Şekil 6:İki bükümlü obje

     Not: Bir obje üzerinde birden fazla eğme yapılacaksa, 2. maddede yapılan işlemle Pivot noktası istenilen yere taşınır.
Ayrıca Pivot noktası ►Skew ►Center seçilir ve Move komutuyla  istenilen yere taşınır veya Z koordinat değeri girilir.

Şekil  6’ da iki bükümlü obje görülmektedir.    
           

SPONSORLAR