/
/
/
STRETCH (Uzatma − Sündürme)
STRETCH (Uzatma − Sündürme)
   STRETCH (Uzatma-Sündürme)
   
1.TANITIM
    Stretch komutuyla objeler karşılıklı iki ucundan çekilerek uzatılırlar. İki uç bastırılırsa objelerin şişmesi sağlanır. Limit değerleri verilerek belirlenen bölgede işlem yapılabilir. 
    Stretch  komutuna aşağıdaki yollardan girilir:
    ♦ Modify panel  ►Modifier List ► Object − Space Modifiers ►Stretch
    ♦ Modifiers menu ► Parametric Deformers ►Stretch

    2.OBJELERİ  UZATMA
    Objeleri sündürmek için aşağıdaki yol takip edilir:
    1. Obje oluşturulur ve seçilir. Sphere komutuyla Radius=50 ve Segments =50  değerinde bir küre oluşturalım
(Şekil 1).

  
        Resim 1:Küre                     Şekil 2:Parametreler                              

   2. Stretch komutu çalıştırılır. Parameters bölümünde aşağıdaki düzenlemeler yapılır (Şekil  2).
      ♦ Stretch alt bölümünde Stretch kısmına 1Amplify (Genişleme) kısmına 2 değerini yazalım.
      ♦ Stretch axis alt bölümünden eksen seçilir.
      ♦ Limits alt bölümünde Limit Effect onay kutusu işaretlenir. Upper Limit kısmına 50   değerini yazalım. Sonuç
Şekil 3’ deki gibi olacaktır.


                   Şekil 3:Uzatılmış küre

     Not: Parameters bölümündeki değerler değiştirilerek sınırsız sayıda obje elde edilir. Şekillerin düzgün görünmesi için segment sayıları yüksek olmalıdır. 
 

SPONSORLAR