/
/
/
L TİPİ MASA ÇİZİMİ
L TİPİ MASA ÇİZİMİ
   "L TİPİ MASA" ÇİZİMİ

    1.MASA  ÜSTÜNÜN  OLUŞTURULMASI
    Masa üstünü oluşturmak için aşağıdaki sıra takip edilir:
    1. Çizime başlanmadan ekran Reset komutuyla sıfırlanır. Customize ►Units Setup … komutuyla  birim  sistemi  ayarlanır.  Units Setup  diyalog   kutusunda System Unit Setup düğmesine tıklanarak  System Unit Scale bölümünden Centimeters seçilir ve OK düğmesine tıklanır. Display Unit Scale bölümünden Metric seçeneği seçilir ve Centimeters seçilir. Tekrar OK düğmesine tıklanarak birim sistemi ayarlanır. Save komutuyla L TİPİ MASA  isminde max dosyası olarak kaydedilir.
    2. Masa üstünü çizmek için ChamferBox komutu kullanılarak uzunluğu
(Lenght) 80 cm, genişliği (Width) 350 cm, yüksekliği (Height) 5 cm ve köşe yuvarlatması (Fillet) 1,5 cm olan bir  kutu çizilir. Segment sayıları ise uzunluk segmenti (Lenght Segs) 20, genişlik segmenti (Width Segs) 80, yükseklik segmenti (Height Segs) 3 ve yuvarlatma segmenti (Fillet Segs) 3 alınarak masa üstü için pahlı kutu oluşturulur (Şekil 1).

 
                Şekil 1:Pahlı kutu                                  Şekil 2:Bükülmüş masa üstü

    3. Masa üstü objesi seçilir. Bükme işlemini gerçekleştirmek için Modify►Modifier List ►Object-Space Modifiers►Bend değiştirici komutu kullanılır. Ekranın sağına parametreler yerleşir ve aşağıdaki düzenlemeler yapılır:
       ♦ Bend bölümünde Angle ve Dirction kısımlarına 90 derece değeri girilir.
       ♦ Bend Axis
(Bükme Açısı) bölümünden X ekseni seçilir. X ekseni uymuyorsa diğer eksenlerden biri seçilir.
       ♦ Limits bölümünde Limit Effect kutusu işaretlenir. Upper Limit kısmına 80 cm yazılır ve pahlı kutu L şeklinde bükülmüş olur
(Şekil 2).

    2.MASA  AYAKLARININ  OLUŞTURULMASI
     Masa üstünü oluşturmak için aşağıdaki sıra takip edilir:
     1. Masa için oval (elips) kesitli ayaklar yerleştirelim. Önce Cylinder
(Silindir) komutuyla (Radius=4 cm, Height=75 cm, Height Segments=10 ve Sides=30 değerlerinde olan bir silindir çizelim (Şekil 3).

 
   Şekil 3              Şekil 4:Ölçek gizmosu                   Şekil 5                Şekil 6:Ayaklar

    2. Silindiri oval şekle dönüştürmek için önce objeyi seçelim ve Scale (Ölçek)  komut düğmesine tıklayalım. Silindir üzerine Scale gizmosu yerleşir (Şekil 4).
    3. X veya Y eksenlerinden biri üzerine gelinir ve sol tuş bastırılarak dışa doğru bir miktar sürüklenir. Bu şekilde oval kesitli ayak meydana gelir (Şekil 5). 
    4. Oval ayak Shift +Move komut tuşlarıyla 5 adet daha kopyalanacaktır. Gerekirse ayaklar Rotate   komutuyla 45, 90 derecelerde döndürülür (Şekil 6).

    3.MASA  PARÇALARININ  MONTAJI
    Tüm ayaklar Move  komutuyla Front, Left ve Top ekranlarında göz kararıyla hizalanarak taşınırlar ve masanın montajı meydana getirilir (Şekil  7).


                             Şekil 7:L- Tipi Masa

 

SPONSORLAR