/
/
/
NOISE (Dalgalı Şekil)
NOISE (Dalgalı Şekil)
   NOISE (Dalgalı Şekil)
   
1.TANITIM
    Noise komut aracı, objelere dalgalı şekil vererek tepecikler oluşturmada kullanılır. Kaya parçası, deniz ve arazi gibi objeler meydana getirilir. Gerçeğe uygun şekil oluşması için segment sayıları yüksek tutulur. Komuta aşağıdaki yollardan girilebilir:
    ♦ Modify panel  ► Modifier List ►Object − Space Modifiers ►Noise
    ♦ Modifiers menu ►Parametric Deformers ►Noise

    2.DALGALI ŞEKİL OLUŞTURMA
    Dalgalı şekil elde etmek için aşağıdaki yol takip edilir:
    1. Obje oluşturulur. 150x100 boyutlarında bir düzlem oluşturalım ve segment sayılarını her iki tarafa 50 alalım.
    2. Düzlemi seçelim ve Modifier List ►Noise komutunu çalıştıralım. Gerekli değerler değiştirilerek dalgalı yüzey elde edilir
(Şekil 1).

 
                                       Şekil 1:Dalgalı yüzey                                   Şekil 2:Parametreler

    3. Parameters bölümünde aşağıdaki düzenlemeler yapılır (Şekil 2).
      ♦ Noise alt bölümünde:
        > Seed kısmına değişik değer girerek farklı görünümler elde edilir.

                                 Şekil 3:Katı model parçaya  Noise komutunun uygulanmış durumu

        > Scale (Ölçek) kısmına değer girerek uygulama alanı küçültülür. Daha çok girinti ve çıkıntısı olan yüzey elde edilir.
        > Fractal onay kutusu işaretlenerek çöküntülerin keskin ve köşeli olmasını sağlar.
      ♦ Strenght  alt bölümünde;  X, Y, Z  eksenlerinde objenin yüzeyine uygulanacak şiddet belirlenir.
      ♦ Animation  alt bölümünde;  Animation Noise kontrol kutusu işaretlenirse Play  düğmesine tıklandığında dalgalı yüzey hareket eder.
Şekil 3’ de Noise komut aracının katı model parçaya uygulanışı görülmektedir. 
 

SPONSORLAR