BASTON ÇİZİMİ
   "BASTON" ÇİZİMİ

    1.BASTONUN ÜST KISMININ OLUŞTURULMASI
     Bastonun üst kısmını oluşturmak için aşağıdaki sıra takip edilir:
     1. Perspective ekranına Radius=2.5 cm, Height=120 cm, Height Segments=60 olan bir silindir çizelim
(Şekil 1).  Pivot noktasını 70 cm yukarı taşıyalım (Şekil 2).

         
      Şekil 1          Şekil 2:Pivot noktası      Şekil 3:Parametreler                   

    2. Üst kısmı 270 derece bükmek için obje seçilir ve Bend  komutu  çalıştırılır. Komut panelinin altındaki Parameters  bölümünde (Şekil 3) aşağıdaki ayarlar yapılır:
       ♦ Bend alt bölümündeki  Angle kısmına 270 derece açı değeri girilir.
       ♦ Bend Axis alt bölümünde Z ekseni seçilir .
       ♦ Limits alt bölümündeki Limits Effects onay kutusu işaretlenir.  Upper Limit kısmına 50 cm yazılır ve üst taraf  270  derece bükülür
(Şekil 4).

  
      Şekil 4            Şekil 5

    2.BASTONUN  ALT KISMININ OLUŞTURULMASI
     Bastonun alt kısmını oluşturmak için aşağıdaki sıra takip edilir:
    1. Bastonun alt kısmına koniklik vermek için obje seçilir.
    2. Taper komutu çalıştırılır.  Parameters bölümünde aşağıdaki düzenlemeler yapılır
        ♦ Taper alt bölümündeki  Amount
(Miktar)  kısmına eğim miktarı girilir. Biz burada 0,5 değerini girdik.
        ♦ Taper Axis
(Eğim Ekseni) alt bölümünden Z ekseni seçilir.
        ♦ Limits (Sınırlar) alt bölümündeki Limits Effects onay kutusu işaretlenir.  Lower Limit kısmına  -70 cm yazılır ve bastona koniklik verilir
(Şekil 5)

 

SPONSORLAR