/
/
/
FACE EXTRUDE (Yüzey Kalınlaştırma - Yükseltme)
FACE EXTRUDE (Yüzey Kalınlaştırma - Yükseltme)
   FACE EXTRUDE (Yüzey Kalınlaştırma-Yükseltme)
   
1.TANITIM
    Face Extrude komutu, ekranda mevcut olan objelerin yüzeylerini dik olarak yükseltmek için kullanılır. Face Extrude  komutuna aşağıdaki yollardan ulaşılır:
    ♦ Modify panel † ►Modifier List ► Object - Space Modifiers ►Face Extrude

    ♦ Modifiers menu ►Mesh Editing ►Face Extrude

    2.YÜZEYLERİ  KALINLAŞTIRMA
    Yüzeyleri kalınlaştırmak için aşağıdaki sıra takip edilir:
    1. Obje oluşturulur ve segmentlere ayrılır. Segmentler arasındaki yüzeylerin görünmesi için görüntü stillerinden Edged Faces
(Kenarlanmış Yüzeyler) aktif yapılmalıdır (Şekil  1).
    2. Mesh Select gibi bağımsız seçme komutlarının Polygon (Çokgen) seçeneğiyle poligon yüzeyler seçilir (Şekil 2). Seçilen yüzeyler kırmızı renge dönüşür.

   
      Şekil 1:Segment çizgileri                        Şekil 2:Seçilmiş yüzeyler              
     3. Face Extrude komutu aktif yapılır ve ekranın sağ tarafına Parameters bölümü yerleşir 
(Şekil  3).  Aşağıdaki düzenlemeler yapılır:

   
  
            Şekil  3:Parametreler            Şekil  4:Kalınlaştırılmış yüzeyler 

        ♦  Amount (Değer) kısmına yükseklik değeri girilir.      
        ♦ Scale
(Ölçek) kısmına 100 değeri girilirse düz yüzey meydana gelir. Sonuç Şekil  4’ de görülmektedir.  100’ den büyük olursa yüzey dışa doğru konikleşir. 100’ den  küçük olursa  yüzey  içe doğru konikleşir.
        ♦ Şekil  5' de yan yüzeylerde eğimli kalınlaştırma görülmektedir. Burada Parameters bölümünde (Şekil 6):
            >  Amount (Değer) kısmına 10 mm yükseklik değeri girilmiştir.              
             > Scale (Ölçek) kısmına 60 değeri girilmiştir.

    
                    Şekil 5:Konik yükseltme                   Şekil 6: Parametreler               

 

SPONSORLAR