/
/
/
MESH SMOOTH (Yüzeyleri Yumuşatma)
MESH SMOOTH (Yüzeyleri Yumuşatma)
   MESH SMOOTH (Yüzeyleri Yumuşatma)
   
1.TANITIM
    Mesh Smooth komutu objenin yüzeylerinin kesiştiği yerlerdeki kenarlar üzerine yeni yüzeyler ekleyerek yuvarlatılmasını sağlar ve daha yumuşak bir görünüm oluşturur. Obje üzerinde detayları artırır ve aşırıya kaçılırsa bilgisayar kilitlenebilir. Ayrıca Render etme süresini artırır. Mesh Smooth komutuna aşağıdaki yollardan girilir:
    ♦ Modify panel   ►Modifier List ►Object - Space Modifiers ►MeshSmooth

    ♦ Modifiers menu►Subdivision Surfaces► MeshSmooth
    
2.YÜZEYLERİ YUMUŞATMA
    Yüzeyleri yumuşatmak için aşağıdaki sıra takip edilir:
    1. Objeler oluşturulur ve seçilir. Biz burada Box komutuyla
(Şekil  1' de belirtilen boyutlarda ve segment sayılarında bir kutu çizelim (Şekil 2).

     
            Şekil 1:Ölçüler                         Şekil 2:Yüzeyleri yumuşatılacak obje                   

    2. Mesh Smooth komutu aktif yapılır. Ekranın sağ tarafında düzenleme bölümleri yerleşir.
      ♦ Subdivision Method 
(Alt Bölme Metodu) bölümünden (Şekil 3) bölme metodu  seçilir. 
 
     Şekil 3:Düzenlemeler  ​            Şekil 4:Parametreler    

           > Classic
(Klasik) 
           > Quad Output  (Dörtlü Çıkış) 
           > Nurms  (Karışık Yumuşatma)
        ♦ Apply To Whole Mesh  (Tüm Yüzeylere Uygula)  onay kutusu işaretlenir.
        ♦ Subdivision Amount  
(Alt Bölme Miktarı) bölümünde bölme sayıları girilir.
           > Iterations kısmına  yüzeyler için 0-10 arasında bölüntü sayısı girilir. Bu kısma 3’ den büyük sayı yazılmamalıdır. Çünkü her yüzeyi kendi içinde tekrar yüzeylere böler. Bu da bilgisayarı kilitleyebilir. 
           > Smoothness kısmına 0-1 arasında yumuşatma değeri girilir.  
        ♦ Parameters  
(Parametreler)  alt bölümünde bulunan kısımlara yumuşatma parametre değerleri girilir (Şekil 4). Classic ve Quad Output seçeneklerinde aktif olur.

  
            Şekil  5:Ayarlar                       Şekil  6:Yumuşatma sonucu


         ♦ Settings 
(Ayarlar)  alt bölümünde (Şekil 5) yüzeylerin üçgenlere mi  yoksa karelere mi  bölüneceği belirlenir.  Şekil 6’ de yumuşatma sonucu görülmektedir.
         ♦ 
 Şekil 7' de başka bir yumuşatma örneği görülmektedir. Sizde değişik örnekler üzerinde Mesh Smooth  komutunu uygulayarak sonuçları görünüz.


                                        Şekil 7:Yumuşatma örneği

SPONSORLAR