BEND (Bükme)
   BEND (Bükme)
   
1.TANITIM
    Objeleri bir eksen etrafında 360 dereceye kadar bükmek için kullanılan bir komuttur. Bükme yönü X, Y, Z eksenlerine göre alınır. Ayrıca bir kesite göre limit  ölçüsü  verilerek de bükme yapılabilir.
    Komuta aşağıdaki yollardan ulaşılır:
    ♦ Modify panel   Modifier List ►Object − Space Modifiers ►Bend

    ♦​ Modifiers menu ►Parametric Deformers ►Bend

    2.OBJENİN TAMAMINI  BÜKME
    Tam bükme objenin tamamını kapsayan bükmedir ve bükme pivot merkezine göre yapılır. Bükme yapabilmek için aşağıdaki işlem sırası takip edilir:
     1. Obje oluşturulur. Örnek olarak  L=10, W=10, H=100, Length Segs=10, Width Segs=10, Height Segs=20 değerlerinde bir kare prizma çizelim
(Şekil 1).
     2. Obje seçilir ve Bend  komut aracı çalıştırılır.
     3. Komut panelinin altındaki Parameters  bölümünde
(Şekil 2) aşağıdaki ayarlar yapılır:

          
         Şekil 1                                   Şekil  2:Parametreler                                        

        ♦​ Bend alt bölümündeki  Angle kısmına açı değeri, Direction  kısmına bükülme yön değeri girilir. Direction  kısmına değişik değerler girerek sonuçlarını görünüz.
        ♦​ Bend Axis alt bölümünden eksen seçilir. Bend aracından çıkmak için Bend yazısı üzerine tekrar tıklanır. Komutlar çalışırken sarı renklidir.
        ♦​ Segment sayısı artırıldıkça bükme daha düzgün olur. Tam ortadan bükme yapılacaksa pivot merkezi objenin ortasına taşınır.
Şekil 3’ de  90 derece bükme görülmektedir.

   
Şekil 3: 90 derece bükme                     Şekil 4: Diyalog kutusu   

    3.LİMİTLİ (Sınırlı) BÜKME
    Limitli bükme Pivot  noktasına göre yapılır. Limitli bükme için aşağıdaki sıra takip edilir:
    1. Limitli bükme yapabilmek için pivot noktası daha önce anlatıldığı gibi Hierarchy  düğmesine tıklanarak uygun yere taşınır. Örneğimizdeki çizimde pivot  noktasını Z ekseni yönünde 50 cm yukarı taşıyalım. Pivot noktasını taşımak için aşağıdaki yol takip edilir:
      ♦​ Önce obje seçilir ve Hierarchy   Pivot ►Affect Pivot Only düğmesine tıklanır. Objenin alt tabanında eksenler görüntülenir.
      ♦​ Move komutu çalıştırılır ve üzerine sağ tıklanır. Move Transform Type-In diyalog kutusu görüntülenir
(Şekil 4). Offset:World bölümündeki Z kısmına 50 değeri girilir ve Enter  tuşuna basılır. Pivot noktası 50 cm yukarı taşınır.
      ♦​ Tekrar Hierarchy ► Pivot ► Affect Pivot Only düğmesine tıklanır  taşınan eksenler kalıcı hale getirilir  
(Şekil 5).

    
       Şekil 5: Pivot noktası                Şekil  6:Sınırlar                     Şekil 7   

    2. Obje seçilir ve Bend komutu çalıştırılır.  Parameters ►Limits bölümündeki Limits Effects onay kutusu işaretlenir (Şekil 6).
      ♦​ Upper Limit, Pivot merkezinin üstündeki alandır ve 50 cm yazalım. Pivot merkezinin üstündeki alan bükülür.
      ♦​ Lower Limit, Pivot merkezinin altındaki alandır. Buraya yazılacak değerlerin önüne işareti konulur ve pivot merkezinin altıdaki alan bükülür.
    3. Parameters ► Bend bölümündeki Angle kısmına 90 yazalım.
Şekil 7’ de üst limitli büküm görülmektedir. Şekil 8’ de alt limitli büküm görülmektedir.

           
            Şekil  8               Şekil 9:Ortadan bükme   Şekil 10:Objenin gerçek boyu

     Not: Pivot merkezine göre objenin boyundan daha düşük değerler girilirse ortadan bükülür. Objenin uç kısımları düz kalır. Şekil 9’ da ortadan bükülmüş resim görülmektedir. Burada Angle kısmına 180 değeri girilmiştir. Direction kısmına açı değeri girilirse bükümün yönü değişir. Değişik değerler girerek sonuçları görünüz.

    4.DEĞİŞTİRİCİ  STOĞU (Modifier Stack)
    Modifier List (Değiştirici Listesi) yazısının altındaki bölümdür (Şekil  2).  Aynı objede kullanılan tüm değiştiriciler burada listelenir. Bu listeler kullanılarak her zaman obje üzerinde değişiklik yapılabilir. Değiştiricilerin önündeki + işaretine tıklanırsa − işaretine dönüşür ve değiştiricinin alt objelerini listeler. Alt taraftaki düğmelerin görevleri aşağıdaki gibidir:
    1.   düğmesine tıklanırsa gri renge dönüşür ve bükülmüş objenin bükülmemiş durumunu gösterir. Bükülmüş durum gizmo olarak gösterilir
(Şekil 10).
    2. Değiştiricilerden biri silinip etkisinin yok edilmesi istenilirse, önce değiştirici seçilir ve Remove    düğmesine tıklanır.
    3.Kopyalama komutlarıın Instance seçeneğiyle birbirine bağımlı hale getirilen objeleri birbirinden ayırmak için Make Unique   düğmesi kullanılır.
    4. Pin Stack    düğmesine tıklanırsa seçilmiş obje kilitlenir.
    5. Show and Result    düğmesine tıklanırsa uygulanan tüm değiştiricilerin etkileri ekranda görünür. Aksi halde aktif olan değiştiricinin etkisi görülür.

 

SPONSORLAR