/
/
/
SHELL (Kabuk – Duvar)
SHELL (Kabuk – Duvar)
    SHELL (Kabuk-Duvar)
   
1.TANITIM
    İçi dolu katı model objelerin içini boşaltarak yüzeylere duvar tipi kalınlık vermek için kullanılan bir komuttur. Kalınlık ölçüleri objenin içine veya dışına doğru verilebilir. Çocuk oyuncakları gibi karışık şekilli parçaların içini boşaltmakta büyük kolaylık sağlar. Komuta aşağıdaki yollardan girilir:
    ♦ Modify panel   ► Modifier List ►Object - Space Modifiers ►Shell
    ♦ Modifiers menu ►Parametric Deformers ►Shell

    2.KABUK (Duvar) OLUŞTURMA
    Objenin içini boşaltarak yüzeylere duvar tipi kalınlık vermek için aşağıdaki yol takip edilir:
    1. Obje oluşturulur. Box komutuyla 80x100x40 boyutlarında bir kutu oluşturalım.
    2. Shell  komutunu çalıştıralım. Parameters bölümünde 
(Şekil 1) aşağıdaki düzenlemeler yapılır:
      ♦ Inner Amount kısmına içeri doğru duvar-kabuk kalınlığı girilir.
      ♦ Outer Amount kısmına dışarı doğru duvar-kabuk kalınlığı girilir.
      ♦ Segments kısmına dairesel ve eğrisel objeler için segment sayısı girilir.

             
                 Şekil 1:Parametreler                            Şekil 2:Duvar kalınlığı                                

    3. Şekil  2’ de kutunun duvar kalınlığı, Şekil 3’ de duvar kalınlığı verilmiş başka bir parça görülmektedir. Duvar kalınlığı verilmiş objeler kapalı objelerdir. İçlerinin görülmesi için başka bir obje tarafından kesilmeli veya kamera yerleştirilmelidir.


    Şekil  3:Kabuk


 

SPONSORLAR