/
/
/
CLOTH (Örtü – Elbise)
CLOTH (Örtü – Elbise)
   CLOTH  (Örtü-Elbise)
   
1.TANITIM
    Cloth komutu ekranda mevcut olan her türlü objenin üzerine örtü giydirmek için kullanılır. Cloth komutuna aşağıdaki yollardan biriyle ulaşılır:
    ♦ Modify panel  ► Modifier List ► Object - Space Modifiers ►Cloth

    ♦ Modifiers menu ► Cloth ► Cloth

    2.ÖRTÜ OLUŞTURMA
    Örtü oluşturmak için aşağıdaki yol takip edilir:
    1. Sabit obje ve örtü olacak obje çizilir. Burada sabit obje olarak Chamfer Box komutuyla 80x120x5 boyutlarında ve köşeleri 2 cm yarıçapında yuvarlatılmış düz masa üstü çizelim ve isim yazılan kısma MASA ÜSTÜ yazalım
(Şekil 1).  

  
                 Şekil 1: Düz masa üstü                                Şekil 2:Örtü için  düzlem

    2. Örtü olarak da bir düzlem çizelim ve ismini ÖRTÜ olarak değiştirelim (Şekil  2). Düzlemin boyutları masadan biraz büyük olmalı ve segment sayıları yüksek tutulmalıdır.
    3. Masa üstü ve örtü objeleri, Move komutuyla Top
(Üst) düzleminde hizalanır ve daha sonra Front (Ön) düzleminde  aralarına bir miktar yükseklik mesafesi verilir. Tekrar izometrik ortama geçilir (Şekil 3). 

 
         Şekil  3:Masa üstü ve örtü objeleri          Şekil 4:”Object  Properties” diyalog kut.

    4. Örtü objesi seçilir ve Cloth komutu çalıştırılır. Ekranın sağ tarafına yerleşen Object bölümünden Object Properties düğmesine tıklanır aynı isimli diyalog kutusu görüntülenir (Şekil 4).
    5. Boşluktaki ÖRTÜ üzerine tıklanır ve Cloth (Örtü) seçeneği seçilir.
    6. Add Object
(Obje İlave Et) düğmesine tıklanır ve görüntülenen listeden masa üstü için MASA ÜSTÜ seçilir ve Collision Object  (Sabit Obje) seçeneği seçilir.
    7. OK düğmesine tıklanarak diyalog kutusu kapatılır.

  
             Sekil  5:Oluşturulmuş obje                            Şekil 6:Kaplanmış örtü

    8. Object bölümünden Simulate düğmesine tıklanarak işlem tamamlanır (Şekil  5). Erase Simulation düğmesine tıklanırsa simülasyon geri alınır. Şekil 6’ da kaplanmış örtü görülmektedir.
    9. Örtü oluşturulduktan sonra bir dosyaya kaydedilir. Başka bir zaman aynı dosya açıldığında örtü bozulmuş olabilir. Örtü şeklinin kalıcı olması için üzerine sağ tıklanır. Görüntülenen menüden Convert To ►Convert to Editable Poly komutu verilir.

 

SPONSORLAR