/
/
/
SPHERIFY (Küreye Dönüştürme)
SPHERIFY (Küreye Dönüştürme)
   SPHERIFY (Küreye Dönüştürme)
   
1.TANITIM
    Spherify, 3D objeleri küreye  dönüştürmek için kullanılan bir komuttur. Spherify komutuna aşağıdaki yollardan ulaşılır:
     ♦ Modify panel   ►Modifier List ► Object - Space Modifiers ►Spherify

     ♦ Modifiers menu ►Parametric Deformers ►Spherify

    2. OBJELERİ KÜREYE DÖNÜŞTÜRME
    Objeleri küreye dönüştürmek için aşağıdaki yol takip edilir:
    1. Küreye dönüştürülecek obje için Cone komutuyla
Şekil 1’ deki ölçülerde ve segment sayılarımda koni oluşturalım (Şekil  2).

 
         Şekil 1:Ölçüler                     Şekil 2:kesik koni                 Şekil  3:Parametreler

     2. Koni seçilir ve  Spherify komutu çalıştırılır. Ekranın sağ tarafına Parameters bölümü yerleşir (Şekil  3). Percent (Yüzde) kısmına değişik yüzde değerleri girilerek küreselleşme miktarları ayarlanır. Tam küre için 100 değeri girilir.


                               Şekil 4:Küreselleşme uygulamaları 

    3. Şekil  4’ da değişik oranlarda küreselleşmiş objeler görülmektedir. A=25, B=50, C=75 ve D=100 değerindedir. Şekil  5 de başka bir örnek görülmektedir.


                       Şekil 5:Örnek 

                           

SPONSORLAR