/
/
/
PENCERE KORKULUĞU ÇİZİMİ
PENCERE KORKULUĞU ÇİZİMİ
  "PENCERE KORKULUĞU" ÇİZİMİ

    Pencere korkuluğu çizmek için Lattice
(Kafes) komutu kullanılacaktır. Çizim için aşağıdaki sıra takip edilir.

    
        Şekil 1:Parametreler                           Şekil 2:Kutu                                 

    1. Ekrana,  Box  komutuyla  Şekil 1’ de görülen  ölçülerde bir kutu çizelim ve seçelim (Şekil 2).
    2. Modify  ►Modifier List ►Lattice  komutu çalıştırılır. Kutu verilen segment sayılarına göre kafes konumuna geçer (Şekil 3). 


               Şekil 3:Kafes                                     Şekil 4:Ölçüler 

    3. Başlıklar (Joints) ve çubuklar (Struts) ayrı ayrı objeler halindedir. Ölçülerini Şekil 4’ de olduğu gibi alalım.
    4. Tel kafesin öndeki sıra kalacak ve diğer iki sırayla duvar içinde kalacak kısımlar silinir.
    5. Silme işlemlerini yapmak için Modify ► Modifier List ► Edit Mesh  Element kullanılarak seçilir. Klavyeden Delete tuşuna basılır veya Edit ►Delete komutu verilerek silinir
(Şekil 5).

 
                  Şekil 5:Tel Kafesin son şekli

     6. Kafes pencere içine Move   komutuyla taşınarak yerleştirilir ve pencere sayısında çoğaltılır Şekil 6).

 
                    Şekil 6:Pencere içine yerleştirilmiş korkuluklar

 

SPONSORLAR