TWIST (Burma)
   TWIST (Burma)
   
1.TANITIM
    Twist komutuyla, objelerden pivot merkezine göre burularak helis biçimli şekiller elde edilir.  Araca aşağıdaki yollardan girilir:
     ♦ Modify panel  ► Modifier List ►Object − Space Modifiers ►Twist

     ♦  Modifiers menu ►Parametric  Deformers►Twist

    2.OBJELERİ  BURMA
    Objeleri burmak için aşağıdaki yol takip edilir:
     1. Obje oluşturulur. Box aracıyla 20x20x130 ölçülerinde ve Height Segs =20  değerinde bir kutu (prizma) oluşturalım. Pivot merkezi tabanın ortasındadır.
     2. Obje seçilir ve Twist komut aracı aktif yapılır. Parameters bölümünde
(Şekil 1) aşağıdaki düzenlemeler yapılır:
     3. Twist alt bölümünde Angle kısmına burma açısı girilir. Burada 270 değeri girilmiştir 
(Şekil  2). Bias (Meyil) kısmına, burmanın pivot merkezine göre ne kadar uzaklıkta başlayacağı değeri girilir. Biz 70 değerini girdik (Şekil 3).

     
      Şekil 1:Parametreler                    Şekil  2                      Şekil  3                  Şekil 4

    4. Twist Axis alt bölümünden eksen seçilir.
    5. Limits alt bölümünde Limit Effect kontrol kutusu işaretlenir. Pivot merkezi şeklin tam ortasına  taşınır.  Upper Limit=20, Loweer Limit=-20, değerleri girilir ve
Şekil  4  meydana gelir.  Şekil  5’ de değişik burma örnekleri görülmektedir.


                                        Şekil 5:Değişik burkma örnekleri

SPONSORLAR