/
/
/
RELAX (Gerginlik Azaltma)
RELAX (Gerginlik Azaltma)
   RELAX (Gerginlik Azaltma)
   
1.TANITIM
    Relax, 3D objelerin üzerindeki uzak noktaları birbirlerine yaklaştırarak geçişleri yumuşatmakta kullanılan bir komuttur. Relax  komutuna aşağıdaki yollardan ulaşılır:
    ♦ Modify panel   ►Modifier List ►Object - Space Modifiers ►Relax

    ♦ Modifiers menu ►Parametric Deformers ►Relax                                  

    2.GERGİNLİKLERİ  GİDERME
    Noktalar arası gerginlikleri gidererek yumuşak geçiş sağlamak için aşağıdaki yol takip edilir:
    1. Gerginlikleri giderilecek obje için Box
(Kutu) komutuyla Şekil 1’ deki ölçülerde ve segment sayılarında bir kutu çizelim (Şekil  2).

 
            Şekil 1:Ölçüler                                 Şekil 2:Kutu 

    2. Obje seçilir ve Relax  değiştirici komutu çalıştırılır. Ekranın sağ tarafına Parameters bölümü yerleşir
(Şekil 3).
    3. Parameters bölümünde  aşağıdaki düzenlemeler yapılır:
       ♦ Relax Value
(Yumuşatma Değeri) kısmına 0-1 arasında değer girilir. Default değer 0.5’ dir. Pozitif değerler artırılırsa obje hem küçülür hem de daha yumuşak görünür. Değer 0 verilirse hiçbir değişiklik olmaz. Değer negatif verilirse objenin üzerindeki noktalar uzaklaştırılarak daha büyük görünür.
       ♦ Iterations
(Yüzey Tekrarlama) kısmına verilen değer yüksek olursa obje küçülür ve daha yumuşak görünür. Burada negatif değer kullanılamaz.
       ♦ 
Şekil  4’ de Relax uygulamaları görülmektedir. A şeklinde Relax Value=0, Iterations=0,  B şeklinde Relax Value=0.5, Iterations=10 ve C şeklinde Relax Value=0.5, Iterations=50  değerleri alınmıştır.

     
        Şekil 3:Parametreler                 Şekil 4:Uygulamalar

 

SPONSORLAR