/
/
/
FFD BOX (Serbest Form Değiştirici Kutusu)
FFD BOX (Serbest Form Değiştirici Kutusu)
   FFD BOX (Serbest Form Değiştirici Kutusu)
     Seçilen objenin üzerine kutu şeklinde kafes yerleştirir. Nokta sayısı istenilen sayıda değiştirilebilir. Yukarıda anlatıldığı gibi  kafesler üzerinde transform araçları uygulanabilir.
     
Modify panel  ► Modifier List ►Object−Space Modifiers ► FFD Box yoluyla komuta ulaşılır.
     FFD Box’ u uygulamak için aşağıdaki sıra takip edilir: 
     1. Obje oluşturulur. Obje her türlü şekilde olabilir.     
     2. FFD Box komutu çalıştırılır.
     3. FFD Parameters bölümünün Dimensions alt bölümündeki Set Number of Points düğmesine tıklanırsa Set FFD Dimensions diyalog kutu görüntülenir
(Şekil 1)

 
                 Şekil 1:Diyalog kutusu                                       

     4. Length, Width, Height kısımlarına yeni değerler girilerek kontrol nokta sayıları değiştirilebilir.
     5. OK
(Tamam) düğmesine tıklanarak işlem tamamlanır. Şekil  2’ de değişik objeler üzerinde uygulamalar görülmektedir.


                        Şekil  2:Değişik objeler üzerinde uygulamalar

 

SPONSORLAR