/
/
/
DISPLACE (Kabartma Oluşturma)
DISPLACE (Kabartma Oluşturma)
    DISPLACE (Kabartma Oluşturma)
   
1.TANITIM
    Displace komut aracı objeler üzerine atanan bir resmi kabartarak bir yeni bir şekil oluşturur. En iyi sonuç siyah beyaz renkli resimler atanarak elde edilir. Çünkü beyaza gelen bölgeler kabartılır, siyaha gelen bölgeler kabartılmaz. Siyah ile beyaz arasındaki renkler daha az kabartılır. Mesh Select kullanılarak 3 boyut objelerin seçilen bölgelerine Displace aracı uygulanabilir. Araca aşağıdaki yollardan girilebilir:
    ♦ Modify panel ►Modifier List ► Object − Space Modifiers ►Displace

    ♦ Modifiers menu ►Parametric Deformers ►Displace

    2.KABARTMA OLUŞTURMA
    Kabartma oluşturmak için aşağıdaki sıra takip edilir:     
    1. Pespective ekranında Box komutuyla
Şekil 1’ de belirtilen ve ölçülerde ve segment sayılarında bir kutu çizelim ve seçelim (Şekil 2).

   
            Şekil 1:Ölçüler                                              Şekil 2:Kutu

    2. Displace komutu çalıştırılır. Komut panelinin alt tarafındaki Parameters bölümünde aşağıdaki düzenlemeler yapılır (Şekil  3).
       ♦ Displacement alt bölümündeki  Strength (Güç) kısmına kabartma yükseklik miktarı girilir. Decay (Çürüme) kısmına değer girilerek ince ayar yapılır. 


                                            Şekil 3:Parametreler

      ♦ Image alt bölümündeki  Bitmap (Resim) kısmındaki None düğmesine tıklanarak kaplama resmin bulunduğu yere ulaşılır ve  komut düğmesine tıklanır (Şekil 4)Kaplamanın ismi none düğmesi üzerine yerleşir. Düğme üzerine gelinir ve sürüklenerek obje üzerine bırakılır (Şekil 5).

 
                     Şekil 4:Kaplama resmi                                                        

      ♦ Map alt bölümünde objeye göre kaplama seçenekleri bulunur.
         > Planar 
(Düzlemsel), Cylindrical (Silindirik), Spherical (Küresel). Obje düz olduğundan dolayı biz burada Planar’ ı tercih ettik.
         > Length 
(Uzunluk, Width (Genişlik), Height  (Yükseklik) değerleriyle kabartma alanın büyüklüğü ayarlanır.

  
                         Resim 5:Kabartılmış obje

        > U Tile
(X ekseni yönünde tekrar), V Tile (Y ekseni yönünde tekrar), W Tile (Z ekseni yönünde tekrar) değerleri girilerek kaplama resim çoğaltılır.
     ♦ Alignment alt bölümünde hizalama seçenekleri bulunur. X, Y ve Z eksenleri yönünde hizalama yapılır. Center düğmesine tıklanırsa resim ortalanır. Fit düğmesine tıklanırsa resim objenin büyüklüğüne göre ayarlanır. Reset düğmesine tıklanırsa değişiklikler geri alınır.
     ♦ Kaplamalar, Displace aracının Gizmo alt objesi seçildikten sonra Move  komutuyla taşınabilir, Rotate    komutuyla döndürülebilir.

 

SPONSORLAR