MELT (Erime)
    MELT (Erime)
   
1.TANITIM 
    Melt, günlük hayatta kullandığımız pasta, mum, cam, plastik, buz gibi objelerin erimesini taklit etmek için kullanılan bir değiştirici komutudur. Komuta aşağıdaki yollardan girilir:
   ♦ Modify panel   ►Modifier List ► Object - Space Modifiers ►Melt

   ♦ Modifiers menu ►Animation ►Melt

    2.ERİME İŞLEMİNİN YAPILMASI
    Erime işleminin yapılması için aşağıdaki yol takip edilir:
    1. Objeler oluşturulur ve seçilir
(Şekil 1). Oluşturulan objenin şekli önemli değildir. Melt değiştiricisine ulaşılır. Ekranın sağ tarafına parametreleri yerleşir (Şekil  2).

  
       Şekil 1:Eritilecek obje                  Şekil  2:Parametreler                                

      2. Parameters (Parametreler) bölümünde aşağıdaki işlemler yapılır:
        ♦ Melt alt bölümündeki Amount
(Miktar) kısmına 0 ile 1000 arasında erime değer girilir.
        ♦ Spread
(Yayılma) alt bölümündeki % of Melt kısmına yüzde olarak yayılma değeri girilir.
        ♦ Solidity  alt bölümünden  malzeme seçilir.
            Ice
(Buz)        Glass (Cam)      Jelly (Jel)       Plastic (Plastik)         Custom (Özel)
        ♦ Axis to Melt  alt bölümünden  erime ekseni seçilir. Şekil 3’ de buz ve jelin erime şekilleri görülmektedir. Diğer seçenek ve parametreleri deneyerek sonuçlarını görünüz.


                           Şekil 3:Buz ve jelin erime şekilleri

 

SPONSORLAR