WAVE (Düz Dalga)
   WAVE (Düz Dalga)
   
1.TANITIM
     Wave komutuyla, objelere düz dalga şekli verilir. 
     Wave komutuna aşağıdaki yollardan girilir:
     ♦ Modify panel  ►Modifier List  ►Object − Space Modifiers ►Wave
     ♦ Modifiers menu ►Parametric Deformers ► Wave

    2.OBJELERE DÜZ DALGA  ŞEKLİ VERME
     Objelere düz dalga vermek için aşağıdaki yol takip edilir:
     1. Obje oluşturulur ve seçilir. Plane komutuyla 150x250 ölçülerinde ve Segment sayıları 50 değerinde bir düzlem çizelim.
     2. Wave komutu çalıştırılır ve Parameters bölümündeki Wave alt bölümünde 
(Şekil  1). aşağıdaki düzenlemeler yapılır:
        ♦ Amplitude 1 kısmına objenin ortasına verilecek dalga yüksekliği değeri girilir.
        ♦ Amplitude 2  kısmına objenin kenarlarına verilecek dalga yüksekliği değeri girilir. Her iki ölçü farklı verilebilir. Aynı olursa dalgalar baştan sona aynı ölçüde olur.
        ♦ Wave Length kısmına dalga genişliği değerleri girilir.
        ♦ Phase kısmına animasyon değeri girilir.
        ♦ Decay kısmına animasyon limit değeri girilir.
Şekil 2’ de düz dalgalı obje görülmektedir.  


       Şekil 1:Parametreler                                 Şekil  2:Düz dalgalı obje

 

SPONSORLAR