/
/
/
RIPPLE (Dairesel Dalga)
RIPPLE (Dairesel Dalga)
   RIPPLE (Dairesel Dalga)
   
1.TANITIM
     Ripple komutuyla, obje üzerinde merkezi ortak dairesel dalgalar oluşturulur. Komuta aşağıdaki yollardan girilir:
     ♦ Modify   ►Modifier List ►Object − Space Modifiers ► Ripple
     ♦ Modifiers menu ► Parametric Deformers ►Ripple

    2.DAİRESEL DALGA OLUŞTURMA
    Dairesel dalga oluşturmak için aşağıdaki sıra takip edilir:
    1. Obje oluşturulur. Plane komutuyla 130x230 ölçülerinde ve segment sayıları 100 olan düzlem oluşturalım.
    2. Ripple  komutu çalıştırılır. Parameters  bölümünde
(Şekil 1) aşağıdaki düzenlemeler yapılır:
      ♦  Amplitude 1, 2  kısmlarına dalga yükseklikleri girilir.
      ♦  Wave Length kısmına dalga uzunluğu girilir.
      ♦ Phase kısmına 5 gibi değer girilirse animasyon yaparken dalga hareketlenir.
      ♦ Decay kısmına dıştan içe doğru dalganın azalma değeri girilir. Burada 0.03 değeri girilmiştir. Değişik değerler girilerek sonuçlara bakılabilir. 
Şekil  2’ de dairesel dalgalar görülmektedir

 
     Şekil  1:Parametreler                                  Şekil  2:Dairesel dalgalar

   

SPONSORLAR