/
/
/
MESH SELECT (Yüzey Seçme)
MESH SELECT (Yüzey Seçme)
   MESH SELECT (Yüzey Seçme)
   
1. TANITIM
    Objelerin köşelerini, kenarlarını, yüzeylerini, çokgen yüzeylerini veya objenin tamamını seçerek  diğer değiştirici araçların kullanımını sağlar. Seçme işleminden başka bir görevi yoktur. Orbit  komutuyla obje döndürülerek arkada kalan seçilmemiş  yüzeyler seçilir veya seçimden çıkarılır.  Komuta aşağıdaki yollardan girilir:
    ♦ Modify panel   ► Modifier List ►Selection Modifiers ►Mesh Select
    ♦ Modifiers menu ►Selection ►Mesh Select

    2.MESH SELECT KULLANIMI
    Mesh Select komutunun kullanımı için aşağıdaki yol takip edilir:
    1. Önce obje oluşturulur ve seçilir. Box aracıyla 150x120x100 ölçülerinde bir kutu çizelim.
    2. Mesh Select komut aracını aktif yapalım. Parametreleri ekranın sağ tarafına yerleşir
(Şekil  1).
    3. Mesh Select komutunun alt objelerine ulaşmak için  Mesh Select yazısının solundaki + işaretine tıklandığında alt objeler görüntülenir. Ayrıca Mesh Select Parameters bölümünden de kullanılır.


                       Şekil 1:Mesh Select parametreleri 

     4. Mesh Select aracının alt objeleri şunlardır:
        ♦ Vertex (Köşe)  alt objesi aktif olduğunda sarı renklidir ve köşeler seçilir
(Şekil 2).
        ♦ Edge (Kenar)  alt objesi aktif  yapılır ve kenarlar seçilir (Şekil 3).

  
          Şekil 2:Köşe noktaları                            Şekil 3: Kenarlar 

        ♦ Face (Yüzey)   alt objesi aktif olduğunda sarı renklidir ve tıklanan yerdeki üçgen yüzey seçilir (Şekil  4)By  Vertex   (Köşe Tarafından) onay kutusu işaretli olmamalıdır. İşaretli olursa bir köşe seçilir ve köşeye bağlı tüm üçgen yüzeyler seçilir.
        ♦ Polygon (Çokgen Yüzey)  alt objesi aktif olduğunda tıklanan yerdeki yüzeyin tamamı seçilir
(Şekil 5). By  Vertex   (Köşe Tarafından) onay kutusu işaretli olmamalıdır. İşaretli olursa bir köşe seçilir ve köşeye bağlı tüm yüzeyler seçilir.

    
          Şekil  4:Üçgen yüzeyler                       Şekil 5:Çokgen yüzey

       ♦
 Element (Obje)  alt objesi aktif olduğunda objenin tamamı seçilir 
(Şekil 6). 
    5. Tüm seçimlerde, Ctrl tuşu basılı tutularak ardı ardına seçim yapılabilir veya tekrar tıklandığında seçilen alt obje seçimden çıkarılır. Alt tuşu basılı tutularak seçilmiş alt obje seçimden çıkarılır.
    6. Remove  (Kaldır)  düğmesine tıklanırsa objeye uygulanan ve seçilmiş değiştirici etkisiyle beraber kaldırılır.
    7. Ignore Backfaces (Arka Yüzeyleri Dikkate Alma) onay kutusu Arkada kalan yüzeylerin yanlışlıkla seçilmemesi için işaretlenir.
    8. By  Vertex   (Köşe Tarafından) onay kutusu işaretlenirse bir köşe seçilir. Seçilmiş köşeye bağlı olan tüm kenarlar seçilir.  

   
          Şekil  6:Objenin tamamı             Şekil 7:Seçim parametreleri         

    3.SOFT SELECT (Yumuşak Seçim)
    Seçilmiş bölgeyle seçilmemiş bölge arasında yumuşak geçiş yapmak için kullanılan bir bölümdür. Mesh Select ile seçim yapıldığında Soft Selection alt bölümü yerleşir (Şekil 7).
    Soft Selection alt bölümünü kullanabilmek için aşağıdaki işlemler yapılır:
    1. Use Soft Selection
(Yumuşak Seçim Kullan) onay kutusu işaretlenir ve seçim aracıyla  objenin belli bir bölgesi pencere yöntemiyle seçilir (Şekil 8).  Seçilen bölge kırmızı, yumuşak geçiş yapan  bölgeler birkaç renklidir. Bir değiştirici araç uygulandığında en fazla kırmızı renkli bölgeyi etkiler. Diğer bölgeler az etkilenerek geçiş yapar.
    2. Falloff, Pinch, Bubble değerleri değiştirilerek yumuşak bölgenin büyüklüğü ayarlanır. Değişiklikler grafik olarak gösterilir.             Şekil  8: Seçim bölgeleri

SPONSORLAR