SLICE (Dilimleme)
   SLICE (Dilimleme)
   
1.TANITIM
    Slice, objeleri bir düzlemle dilimleyen bir komuttur. Komuta aşağıdaki yollardan girilir:
     Modify panel  ► Modifier List ►Object − Space Modifiers ► Slice
    
 Modifiers menu ► Parametric Deformers ►Slice

    2.OBJELERİ DİLİMLEME
    Objeleri dilimlemek için aşağıdaki yol takip edilir:
    1. Obje oluşturulur ve seçilir. Burada Cone komutuyla
Şekil 1’ de belirtilen parametrelerde koni çizilmiştir (Şekil 2).

    
     Şekil 1:parametreler                             Şekil 2:Koni                        

     2. Slice  komutu çalıştırılır. Slice Parameters bölümünde (Şekil 3) aşağıdaki düzenlemeler yapılır:
        ♦ Slice aracının  sol tarafındaki + işaretine tıklanır. Slice Plane (Dilimleme Düzlemi) alt objesi seçilir objenin pivot merkezine bir düzlem yerleşir ve Move komut aracı aktif olur. Düzlem istenilen yere taşınır
(Şekil 4).

     
     
Şekil 3:Parametreler                  Şekil 4: Dilimleme düzlemi                                    

         ♦ Slice Type seçeneklerinden Remove Top seçilirse düzlemin üst tarafındaki kısım silinir (Şekil  5).  Remove  Bottom seçilirse düzlemin alt tarafındaki kısım silinir.
         ♦ Refine Mesh seçeneği seçilirse objenin yüzeylerine bölüntü çizgisi yerleşir.
         ♦ Split Mesh seçeneği seçilirse yine objenin seçilen yüzeylerine bölüntü çizgisi yerleşir.
         ♦ Operation On kısmından kesilen yüzeyin polygon şekli belirlenir.
     3. Slice komutunun Slice Plane alt objesi Move aracıyla taşınabilir, Rotate aracıyla döndürülebilir ve açılı dilimleme yapılır
(Şekil 6). 

 
         Şekil 5:Düz dilimleme                 Şekil 6: Açılı dilimleme   

 

SPONSORLAR